قانون افزایش بخش دوم

قانون افزایش بخش دوم

برای خودتان سرشار از اندیشه ی افزایش باشید. هر عمل و گفتار و نگاه شما باید سرشار از کامیابی و اعتقادات افزایشی شما باشد. در آن صورت دیگر احتیاجی ندارید دیگران را با کلام از کامیابی خود آگاه کنید. بلکه آن ها به صورت ناخودآگاه کامیابی که از وجود شما ساطع می شود را حس می کنند . آنها مشتاقانه می خواهند با شما وارد معامله شوند.

اگر افکار خود را سرشار از اندیشه توانگرانه کنید ،میبینید که آدم هایی با اندیشه توانگرانه دوست و مشتری شما می شوند. مردم به صورت ناخودآگاه به فضایی سرشار از پیشرفت و افزایش کشیده می شوند. کسب و کارهایی که سریع پیشرفت می کنند از این نمونه اند.

جرات به خرج دهید و حتی از کوچک ترین راه ها هم قانون افزایش را بیدار کنید. خانمی تعریف می کرد که چگونه با تکرار سوالی ساده خانواده اش را از وضع بد مالی نجات داد. او هر روز که همسرش از کار بر میگشت به او میگفت:(خب عزیزم همه ی اتفاق های خوب امروز را برایم تعریف کن.) سپس بعد از تعریف با همسرش از مقدار زیاد اتفاقات خوب به شگفت می آمدند و شکرگزاری می کردند. پس شما هم برای ایجاد حس توانگری در خودتان و دیگران به هر تلاشی دست بزنید.

اندیشه و گفتار شما باید نشان دهنده ی توانگری باشد. بنابراین حتی نوشته ای که با افکار شما تضاد دارد را نخوانید .زیرا اگر افکار دیگر را وارد خط فکری خود کنید آن را خنثی می کنید. اگر جمعی مشغول به صحبت در مورد اوضاع دشوار هستند در بحث آن ها شرکت نکنید و یا موافقت نکنید .زیرا همان افکار را به سمت خود می کشید. در برابر ظاهر مخالف امور ندا در دهید:(بازگشت الهی صورت می گیرد. موهبتی را که ملخ های تنگدستی خورده اند به شیوه ای الهی بازگردانده می شود. قانون الهی توازن و اعتدال با عالی ترین کار خود سرگرم است.) اکنون می تواند زمان توانگری و برکت شما باشد. زیرا همانطور که بازرگان گفت:(از آسمان طلا می بارد.)

زن فروشنده ای تعریف می کرد که همکاری داشت که مدام از سختی و تنگدستی حرف میزد. حتی زمان ناهارش را بیرون میرفت تا انسان هایی با عقای دی شبیه خودش پیدا کرده و با آن ها صحبت کند. او هر روز وقتی از ناهار بر میگشت از وضع بد همه ی فروشگاه های در سطح شهر می گفت. اما این خانم که دارای اندیشه توانگر بود. او به حرف او گوش نمی داد و وضعش هم خوب بود. همکار او که مدام مشغول شکایت بود نتیجه ی خوبی نگرفت و فروشنده او را در قسمت کار پاره وقت قرار داد . در حالی که او خواستار کار تمام وقت بود.

چارلز فیلمور به ما نشان داده هنگامی که همه از قانون کاهش استفاده می کنند چگونه قانون افزایش را به کار بگیریم:
جوهر معنوی که همه ی ثروت ها از آن می آید هیچگاه تمام نمی شود. همواره با شماست و به ایمان و تقاضا و انتظارتان پاسخ مثبت می دهد. سخنان جاهلانه ی ما درباره ی اوضاع دشوار بر آن اثر نمی گذارد، اگرچه بر خودمان اثر می نهد، زیرا قدرت به تجلی درآوردن ما زیر نفوذ اندیشه ها و کلاممان است. سرچشمه ی بیکران همواره آماده ی بخشیدن است. کلام زنده ی ایمانتان را به اثیر همه جا حاضر، فرا افکنید تا حتی اگر همه ی بانک های دنیا بسته باشند دولتمند شوید. انرژی عظیم ذهنتان را به سوی فراوانی بازگردانید تا علی رغم هرچه اطرافیانتان بگویند یا بکنند، توانگری به وفور در اختیارتان باشد.

اخیرا مردی بازرگان به رئیس بانک که می خواست با او در مورد دشواری ها حرف بزند گفت: دنیا پر از ثروت است و من به جز این برای خودم و دیگران هیچ چیز نمی پذیرم. بعد از آن رئیس بانک وام با مبلغ قابل توجهی به او داد . زیرا می دانست برای شخصی با اندیشه ی توانگرانه همیشه ثروت و توانگری هست.

اندیشه و رفتار و گفتار خود را غرق در توانگری کنید و به یاد خودتان بیاورید فکرهای پراکنده و کاهلانه نتیجه ی پراکنده و تنگدستی به بار می آورند. پس بر توانگری تمرکز کنید. اگر دلسردی به سراغ شما آمد، بدانید که اندیشیدن به توانگری ارزشمند است. ویراستاری همیشه می گفت:(در یادت نگاه دار که اکثریت همواره در اشتباه هستند.)

راه دیگر بیدار کردن قانون افزایش و دوری از قانون کاهش این است که بیاموزید دلسرد نشوید. بدانید که اگر همه چیز طبق برنامه شما پیش نرفت شکست محسوب نمی شود. بلکه شاید آرزوهای شما آنقدر بزرگ نبوده و اتفاقات بهتری در راه است. پس شکست در واقع همان موفقیت های بزرگ تر هستند که قرار است برای شما اتفاق بیفتد و پی ریزی راه به سوی پیروزی است.

به هنگام استفاده از قانون افزایش به خاطر داشته باشید که در این راه زور و شتاب لازم نیست. بلکه هر روز کارهایی را که از دستتان بر می آید به شیوه ای موفقیت آمیز انجام دهید و در آن ها از حداکثر سرعت خود استفاده کنید. اما عجله نکنید زیرا در آن موقع شما دیگر اندیشه ای توانگر ندارید و دچار ترس و لرز می شوید.
هرگاه بسیار می کوشید به چیزی برسید، لحظه ای توقف کنید، آرزوی خود را در ذهن توصیف کنید . بعد خدارا شکر کنید که راه های مختلفی را برای رسیدن به آن برای شما گذاشته است.

شاید اعتراض کنید در دنیایی که همه می شتابند و اطرافیان از اندیشه ی توانگر بی خبرند چه کنیم. من هم در دنیای کسب و کار کار کرده ام و این مشکل را درک می کنم. اما باید بدانید یک آدم آرام با اندیشه ی توانگر قابلیت بیشتری از یک لشکر هول زده دارد. خانم فروشنده ای را می شناسم که هر وقت فکر می کند بسیار کار دارد ابتدا می آساید و توازنش را باز می یابد. سپس در زمان کوتاهی کار هایش را به انجام می رساند.

هرگاه شتاب زدگی به سراغ شما می آید ذهنا ندا دهید:(خاموش باش و در آرامش.) و ببینید اطرافتان چطور در آرامش فرو می رود. وقت خود را با کینه به افرادی که در حق شما بدی کرده اند هدر ندهید. طبیعی است آن ها بخواهند جلوی پیشرفت شما را بگیرند زیرا خود قادر نیستند اما بدانید هیچ کس جز خود شما نمی تواند جلوی پیشرفتتان را بگیرد.

هنگامی که کسی تلاش کرد و یا حتی موفق شد برای مدتی شما را باز دارد، بدانید که در های بیشماری در مقابل شما قرار دارد . اگر یک در بسته شد در های دیگری باز می شوند. جلوی در های نیمه بسته منتظر نمانید بلکه حرکت کنید تا درهای بزرگتر برای شما باز شود.

خودتان را از شر حقارت، حسد و حسرت به کامیابی دیگران برهانید و مدام با صدای بلند یا خاموش ندا در دهید:(من به توانگری دیگران حسرت نمی خورم. به خدا رو می کنم. هدایت او را می جویم و توانگر می شوم. دیگران نیز به توانگری من حسرت نمی خورند؛ به خدا رو می کنند؛ هدایت او را می جویند و توانگر می شوند. در این کائنات، کامیابی و توانگری بیکران برای همه هست.)

هنگامی که شما اندیشه ی توانگرانه را آغاز کردید، سخنان دیگران دیگر نمی تواند شما را دلسرد کند و به شما آسیب بزند بلکه در دراز مدت به خودشان آسیب می زند. هنگامی که دیگران با حرف ها و انتقاداتشان می خواهند شما را پایین نگه دارند به خود ببالید. زیرا کامیابی شما به قدری است که دیگران آن را دریافته اند شما حتما چیزی دارید . آن ها فقدان آن را در خود حس می کنند و در خفا تحسین می کنند. در نتیجه از نفرت لبریز می شوند.

همه ی این شیوه ها بخشی از قانون افزایش است. اگر به آن بچسبید تجلی آن ها را خواهید دید. با تکرار این عبارت قانون افزایش را در خود بیدار کنید. :(اکنون سلامت کامل و ثروت بیکران و سعادت نامحدود را تجربه می کنم. این حقیقت دارد. زیرا جهان سرشار از مردمانی نازنین و مهربان است که از هر جهت کمکم می کنند. اکنون در حضور فرشتگانی بیشمارم و از یک زندگی شاد و جالب و رضایت بخش برخوردارم. به دلیل تندرستی و خوشبختی و توانگریم می توانم به دیگران کمک کنم تا از یک زندگی شاد و جالب و رضایت بخش برخوردار باشند. همه ی انسان ها می توانند از موهبت های جهانی و کیهانی بهره مند شوند.)
پس جرات به خرج دهید و این قانون ها را بیدار کنید تا همه ی موهبت هارا به سمت خود بکشید.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم