100000

دانشپذیر محتوای رایگان

785

کارگاه آموزشی

20

سال تجربه کار

کوچینگ با سعید گل محمدی

سعید گل محمدی کیست؟
چه چشم اندازی دارد؟
چه کمکی به شما می کند؟

چیز هایی بخوانید که نمی دانید

کوچینگ با سعید گل محمدی

سعید گل محمدی کیست؟
چه چشم اندازی دارد؟
چه کمکی به شما می کند؟

چیزهایی بخوانید که نمی دانید

برترین
کتاب ها

کتاب هایی که زندگی شما را متحول می کند.

مشاهده همه

برترین کتاب ها

کتاب هایی که زندگی شما را متحول می کند.

مشاهده همه

درباره آثار سعید گل محمدی

چگونگی انتقال دانش، نظریه‌ها، مهارت و تجربیات به دیگران از اهمیت زیادی در فرایند آموزش برخوردار است. این موضوع همیشه مورد توجه و علاقه‌ي ویژه‌ي اساتید، نویسندگان و مراکز آموزشی در زمان‌های مختلف بوده است. بی‌تردید ماندگاری آموخته‌ها نیز بی‌ارتباط به روش انتقال آن نيست. از طرفی علاقه‌مندان به فراگیری نیز دارای شرایط یکسان سنی، روحی و آمادگی نیستند، بنابراين انتخاب یک روش مناسب، فراگیر و تأثیرگذار که بتواند همه‌ي مخاطبان را تحت تأثیر خود قرار دهد، راز و رمز ماندگاری موضوع مورد انتقال از یاددهنده به یادگیرنده است.آثار دوست خوبم سعید گل محمدی از این ویژگی ممتاز، یعنی به‌کارگیری روش مناسب انتقال مقاصد، برخوردار است. پس به لطف خداوند جایگاه خوبی را نزد مردم قدرشناس پیدا خواهند کرد.

دکتر خسرو صحت
دکترای فلسفه‌ی بازرگانی از دانشگاه بین‌المللی واشنگتن

مطالعه‌ي کتاب هایی که بتوانند موضوعاتی متنوع، اما مرتبط با درگیری‌های گوناگون ذهنی، عاطفی، رفتاری و اجتماعی ما را با بیانی ساده و داستان‌گونه بیان کنند، می‌تواند جذاب و آموزنده باشد. آثار آقای سعید گل‌محمدی ، شامل مطالب متفاوت و ارزشمندی است که مجموعه‌ای گیرا، گویا و رسا را به‌وجود آورده اند. مطالعه‌ي آثار ایشان علاوه بر آرامش خاطری که به‌وجود می‌آورد، گاهی پرسش‌های تازه‌ای را که نیازمند پاسخ‌هايي جدید است مطرح می‌کند. امیدوارم مطالعه‌ي آثار ایشان بتواند ما را نسبت به بعضی از نکاتی که به آن‌ها حساس نبوده‌ایم، حساس کند. زیرا خوشبختی و موفقیت حاصل حساسیت، توجه و تمرکز به بسیاری از موضوعات و نکات ساده و بدیهی است که نادیده گرفته می‌شوند.

زنده یاد پرفسور احمد روستا
دکترای مدیریت از دانشگاه برادفورد انگلستان

مطالعه‌ي کتاب هایی که بتوانند موضوعاتی متنوع، اما مرتبط با درگیری‌های گوناگون ذهنی، عاطفی، رفتاری و اجتماعی ما را با بیانی ساده و داستان‌گونه بیان کنند، می‌تواند جذاب و آموزنده باشد. آثار آقای سعید گل‌محمدی ، شامل مطالب متفاوت و ارزشمندی است که مجموعه‌ای گیرا، گویا و رسا را به‌وجود آورده اند. مطالعه‌ي آثار ایشان علاوه بر آرامش خاطری که به‌وجود می‌آورد، گاهی پرسش‌های تازه‌ای را که نیازمند پاسخ‌هايي جدید است مطرح می‌کند. امیدوارم مطالعه‌ي آثار ایشان بتواند ما را نسبت به بعضی از نکاتی که به آن‌ها حساس نبوده‌ایم، حساس کند. زیرا خوشبختی و موفقیت حاصل حساسیت، توجه و تمرکز به بسیاری از موضوعات و نکات ساده و بدیهی است که نادیده گرفته می‌شوند.

زنده یاد پرفسور احمد روستا
دکترای مدیریت از دانشگاه برادفورد انگلستان

وبسایت فارسی کالج
Prosperity College of Canada

وبسایت انگلیسی کالج
Prosperity College of Canada